Pamětní listy

Vítejte všichni, kteří ctí minulost! Mnoho lidí, mnoho myšlenek, mnoho projektů a mnoho věcí upadá dříve či později v zapomnění. Minulost nám však neustále předkládá důkazy o skutečných hodnotách. Oslavujeme významné osobnosti s jejich vynálezy, citujeme z jejich děl, zaštítujeme se převratnými ideemi, posloucháme hudbu,

která je nesmrtelná, zachraňujeme historické památky a sbíráme věci, které mají hodnotu. Pamětní listy pro důležité události nebo výročí významných osobností jsou doplněné technikami reliéfního tisku. Volbou materiálu a dokončujícím zpracováním lze vyzdvihnout slavnostní ráz. Zcela originální je aplikace ručně zpracované ocelorytiny s portrétem osobnosti

nebo charakteristickým obrazem dobového výjevu. Pamětní listy mohou být zpracované v jednodušší formě jako grafický list, známkový aršík, nebo ve složitější jako reliéfy zdobené knižní desky s vloženým pamětním listem.