Exkluzivní vizitky, firemní materiály, reliéfní tisk | Tiskárna Impéria s.r.o.

Reliéfní tisk má bohatou tradici v různých státech světa a je využíván klientelou, která s ohledem na obchodní zájmy či společenskou etiketu odmítá masovou produkci, požaduje kvalitu, originální řešení a oceňuje osobní přístup. Technika tisku z rytin se nabízí tam, kde je nutné vyzdvihnout důležitost dokumentů, reprezentovat exluzivitu výrobku,

jedinečnost události nebo vyjímečnou kvalitu služeb. Tento druh tisku vyžadují významné výrobní, obchodní a finanční společnosti, poradenské firmy, advokátní kanceláře, architekti, velvyslanectví, úřady státní správy, šlechtické rody, rytířské řády, galerie, muzea, významné osobnosti apod. Použitím reliéfních efektů usilují o pozornost náročné klientely

a vymezují tímsvou pozici v rámci konkurence. Reliéfní tisk se využívá u nadstandardních firemních a společenských tiskovin (vizitky, hlav. papíry, pozvánky, prezentační materiály, certifikáty, svatební oznámení, pamětní listy, akcie apod.). Uplatňuje se samostatně i v kombinaci s ostatními tiskovými technikami v klasickém i současném designu.