Akcie

Kompletní výroba a grafické zpracování akcií se řeší individálně podle specifikace požadavků a náročnosti implementace ochranných prvků. Základní jištění poskytuje výběr papíru (vodoznak, příměsy vláken, procentní obsah bavlny), další jsou součástí designu (ceninové giloše, rozety, podtiskový rastr, mikropísmo, průtisk) a nebo vznikají samotnou tiskovou technikou

(intaglio rastr, liniový hlubotisk v provedení vinět, sklopný efekt, ražba hologramu, opticky variabilní barva apod).

Důvody realizace Přetisk akcií bez ochranných prvků. Profesionální vzhled, sběratelská hodnota. Přepracování nedostatečné grafiky do reprezentativní podoby tak, aby vystihovala aktuální

zaměření firmy. Založení akciové společnosti nebo převod zaknihovaných akcií do listinné podoby dle zákona. Změny v emisi apod.

Komerční tisk cenin technikou hlubotisku se datuje kolem roku 1702 „engraving 3 plates for Bills of Credit £30“ s požadavkem na ochranu proti padělání.